НачалоНовини 2017/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.07.2017 - Инвентаризират биоразнообразието на територията на ДГС Крумовград

Проверка на инвентаризирани насаждения на територията на Държавно горско стопанство - Крумовград извършиха горски служители от Изпълнителна агенция по горите, Южноцентрално държавно предприятие, Регионална дирекция по горите гр. Кърджали, ДГС Крумовград. Дейността се извършва от лесоустройствена група при „Агролеспроект“ЕООД и е в изпълнение на проект „Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България”, LIFE12 NAT/BG/001218 по програмата LIFE+ на Европейския съюз. Паралелно с проверяването на дейностите по изработването на горскостопанските и ловностопански карти и планове, комисията се запозна с напредъка по инвентаризация на биологичното разнообразие.

Специално внимание бе обърнато на постигнатите резултати при инвентаризация на целевия вид, мъртвата дървесина, горите с висока консервационна стойност и др. Посочено бе, че до момента на проверката са открити няколко гнезда на малък креслив орел, а теренната работа по залагане и измерване на пробни площи за определяне на мъртвата дървесина е приключена.

При приемане на 100 % от теренната работа по инвентаризация на горските територии на ДГС Крумовград, съвместно с което ще се проведе годишното изнесено заседание на Надзорната група по проекта, ще бъдат представени и обсъдени в детайли постигнатите резултати от теренните дейности.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност