НачалоНовини 2019/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.08.2019 - Заповед № РД 16-294/13.08.2019 г. на директора на РДГ Бургас за забрана на достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Карнобат
 
Документи