НачалоНовини 2022/06Новина

РДГ Русе | Новини

02.06.2022 - Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС "Дунав" - гр. Русе, съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии.
 
Документи