НачалоНовини 2023/05Новина

РДГ Русе | Новини

19.05.2023 - Материали от теренни проучвания и обработка на данни от извършена инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС "Воден - Ири Хисар" - с. Острово, съгласно чл.37 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в горските територии.
 
Документи