НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Русе

Контакт със звеното:
Директор: инж. Огнян Савянов
Телефон: 082 821 706
Факс: 082 821 708
Електронна поща: RugRuse@iag.bg
Адрес: гр. Русе, ПК 7000, бул. Скобелев 7, п.к. 443


РДГ Русе носи името на град Русе, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция по горите обхваща североизточната част на България, като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на североизток достига до държавната граница на Р Румъния, на югоизток с РДГ Варна, на юг с РДГ Шумен и на запад с РДГ Велико Търново.
Съгласно административно – териториалната подялба на страната, РДГ Русе стопанисва горския фонд на терит…