Начало

РДГ Русе

РДГ Русе носи името на град Русе, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция по горите обхваща североизточната част на България, като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на североизток достига до държавната граница на Р Румъния, на югоизток с РДГ Варна, на юг с РДГ Шумен и на запад с РДГ Велико Търново.
Съгласно административно – териториалната подялба на страната, РДГ Русе стопанисва горския фонд на територията на област Русе и следните общини: Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две могили, Ценово; област Силистра и следните общини: Силистра, Кайнарджа, Главиница, Ситово, Алфатар, Тутракан и Дулово; област Разград и следните общини: Разград, Цар Калоян, Самуил, Лозница, Завет, Кубрат и Исперих.
РДГ Русе включва 5 държавни горски стопанства ( ДГС Силистра, Тутракан, Разград, Бяла и „Сеслав” гр.Кубрат) и 3 държавни ловни стопанства ( ДЛС „Дунав” гр. Русе, „Каракуз” гр. Дулово, „Воден – Ири Хисар” с. Острово.)

Декларации по чл.12 от Закона за предоотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе:

http://new.iag.bg/cgi-bin/Deklaracii_Index.cgi?RugID=111

Заявление за достъп до обществената информация:

http://www.ruse.iag.bg/data/news/13209/Zayavlenie_DOI.pdf

Заявление за регистрация на GPS устройство:

http://www.ruse.iag.bg/news/lang/1/id/12765/display

Вътрешни правила за електронен обмен на документи:

http://www.ruse.iag.bg/news/lang/1/id/12989/display

Вътрешни правила за организация на административното обслужване:

http://www.ruse.iag.bg/data/news/13200/Pravila_admin_obsluzhvane.pdf

Вътрешни правила за предоставяне ня достъп до обществена информация:

 http://www.ruse.iag.bg/data/news/13210/Pravila_ZDOI.pdf

 Харта на клиента и стандарти за административното обслужване:

 http://www.ruse.iag.bg/data/news/13201/Harta_klienta.pdf

Регистри на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе:

http://www.ruse.iag.bg/news/lang/1/id/13801/display

 

 

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Русе, бул. "Скобелев" №7

тел: 082/821706

факс:082/821708

електронна поща:

rugruse@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/позвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Русе, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа на следният дежурен телефон:

087 960 71 12

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995